Action Icon

Komunitná nadácia OAPK

Aktivizujeme mladých
Vzdelávame, podporujeme, inšpirujeme
Učíme a učíme sa od mladých

V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku sme v rámci predmetu Cvičná firma založili Komunitnú nadáciu OAPK. Mladým ľuďom postupne odovzdávame vedomosti o tom, ako nadácia funguje, čo je jej poslaním, každodennou prácou, rutinou, aké administratívne veci sú súčasťou našej práce a aké príjemné je tešiť sa z dobre spravenej akcie, podujatia. 

Komunitná nadácia OAPK: POMOC JE NAŠIM POSLANÍM

V rámci predmetu Cvičná firma sme založili Komunitnú nadáciu OAPK pod záštitou Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Nadácia OAPK má 11 členov. Zapájame sa do rôznych dobrovoľníckych projektov, organizujeme podujatia, pre ktoré hľadáme dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí by projekty a aj našu činnosť chceli podporiť.

KTO SME?

Správca nadácie: Dávid Šaškovič

 

Asistent správcu nadácie: Lukáš Matula 

 

 

Projektový koordinátor: Karin Dundovičová

 

Projektový koordinátor: Karolína Kuttnerová

   

Projektový koordinátor: Miriam Šiková

   

Koordinátor grantového programu: Dominik Čontoš

   

PR manažérky: Kristína Bobeková a Simona Oravcová

 

Účtovník: Vanesa Križanovičová

 

 Dokumentaristky: Sára Achbergerová a Aneta Haradzinová

 

ČO SA NÁM DOPOSIAĽ PODARILO?

Vytvorili sme funkčnú organizačnú schému.

Vytvorili sme logo Komunitnej nadácie OAPK.

Založili sme FB stránku Komunitná nadácia OAPK.

Vytvorili sme dostatočné množstvo propagačných materiálov na našej škole. 

Dňa 26.10.2016 sme sa zúčastnili podujatia Zvieratká v meste, ktorú organizovala nadácia REVIA.

Čo ešte plánujeme tohto roku?

Vytvoríme Živý vianočný orloj pod záštitou nadácie REVIA na vianočných trhoch v Pezinku.

Pomôžeme dobrej veci a v Charitatívnom stánku nadácie ponúkneme dobro: TY za dobrovoľný príspevok. Výťažkom z predaja podporíme aktivity a projekty nadácie. Možno aj tie naše J

 

Boli sme pri tom....

OBNOVA A  REVITALIZÁCIA KRUHOVÉHO OBJAZDU PRI NAŠEJ ŠKOLE

 -vytvorili sme návrhy

- návrhy sme predložili mestu Pezinok a  Správe ciest

-požiadali o  povolenie na realizáciu projektu

 

GRANTOVÝ PROGRAM -RAIFFEISEN BANK

RAIFFEISEN BANK vyhlásila na obdobie Január - Marec súťaž na tému PRÍRODNÉ A  SOCIÁLNE PROSTREDIE. Víťazný projekt banka odmenila finančnou odmenou vo výške 1000 €. Do tejto súťaže sme zapojili aj náš projekt, ktorý v  tejto súťaži obstál najlepšie v pezinskom okrese  a  zvíťazil.

Fair cross - Behám a pomáham

V rámci nášho voliteľného pred,tu Cvičná firma, sme sa taktiež zúčastnili na tomto charatatívnom behu, kde sa vyzbierala nemalá čiastka peňazí, ktoré boli použité aj na projekt, ktorý by mal podporiť mladých športovcov v našom Malokarpatskom regióne. Takže tento nultý ročník tejto akcie skončil s vynikajúcimi výsledkami.

 

Vianočný orloj

Akcia sa konala dňa 16. 12. 2016. Živý orloj je súčasťou vianočných trhov na Radničnom námestí v Pezinku. Naši členovia nadácie v prezlečení imitujú figúrky orloja. Svojím vystúpením prispievajú pozitívnou energiou k atmosfére Vianoc. Tento zážitok je darčekom nadácie pre komunitu. Veď Vianoce sú o stretávaní, nezištnom dávaní, dobrých skutkoch, priateľstve a rodine. Dokonca na tejto dobročinnej akcií sme sa zúčastnili aj my z našej Cvičnej firmy a tak sme pomohli šíriť vianočnú atmosféru a tým sme sa snažili urobiť ľudí pred Vianocami šťastnými.

Ako sa nám páčil projekt Zvieratká v meste

Cieľom projektu bolo spojiť deti z materských, základných, ale i stredných škôl a dozvedieť sa niečo o starostlivosti o zvieratá a podporiť krajší život v našom meste.

 V dopoludňajších hodinách sa niekoľko členov z našej nadácie podieľalo na technickej príprave a rozmiestňovaní zvieratiek na Radničnom námestí v centre Pezinka.

 V poobedňajších hodinách sa ďalší členovia podieľali na predaji ručne vyrobených výrobkov a osobnom kontakte s náhodnými okoloidúcimi a deťmi.

 Prezentovali tento projekt a snažili sa získať finančné prostriedky pre ďalšiu dobrovoľnícku činnosť nadácie REVIA.

Vopred vypracovaný program bol určený najmä pre malé deti, ale zapojiť sa mohli aj ostatné vekové kategórie.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme