Action Icon

Publikátor

Pamäť lokálnej histórie
Uchovaná stopa súčasnosti

Poézia, próza, historická, náučná, odborná literatúra
Dejiny a história (nie len) malokarpatského regiónu

Nadácia REVIA sa nie len aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu ale aj podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. Na podporu vydávania kníh, občasníkov, či publikácií rôzneho zamerania sú dlhodobo zriadené fondy, prípadne podpora smeruje aj prostredníctvom grantotvej schémy. V rámci svojej činnosti vykonáva nadácia v regióne aj prieskumy s cieľom čo najpresnejšie identifikovať potreby komunity.

Výťažkom z predaja kníh pomáhame ďalej. Finančné prostriedky prostredníctvom Štipendijného fondu podporia talentované deti v malokarpatskom regióne. 

Nadácia doposiaľ podporila vydanie 22 kníh a 12 kníh vydala.

Aktuálne knihy

Hodnota kníh stúpa, keď majú svojich čitateľov. Veríme, že aj uvedené knihy si nájdu svojich čitateľov z viacerých dôvodov. Jednak pre ich obsah, ktorý rozšíri naše obzory a poznanie o kus histórie, jednak ako poctu ich autorom, ktorí odovzdali komunite svoje znalosti a vedomosti, tiež po ich zakúpení pre dobročinný účel. Výťažok z predaja kníh pôjde do štipendijného Fondu starých rodičov a podporí deti zo sociálne znevýhodnených pomerov, aby mohli rozvíjať svoje talenty, záujmy, alebo sa im len prilepší v ich ťažšej životnej situácii a na aktivity nadácie REVIA.

Veríme, že „naše“ knihy môžu byť skvelým darčekom nie len pod vianočný stromček :)

Knihy si môžete zakúpiť v Pezinku - v kancelárii nadácie REVIA, v kníhkupectve Artforum, v Informačnom centre, v Mestskom múzeu a kaviarni Mlsná Ema, 

v Modre v kníhkupectve FOLLY

a v Bratislave v kníhkupectve ARCHBOOKS.

Františka Čechová - Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures - Sochy - 15€

Kniha bola uvedená do života dňa 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy „Tí, ktorí zmizli“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku.

Dr. Aristid Jamnický - Oprášené histórie - 12€

Kniha bola uvedená do života dňa 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy „Tí, ktorí zmizli“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku.

Františka Čechová - Tragédia pezinských židov v pamäti obyvateľov mesta - 10€

Františka Čechová - Tragédia pezinských židov v pamäti obyvateľov mesta (anglický preklad) - 10€

 

Mária Nováková - Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta - 15€

 

 

 

 

 

Ďakujeme