Action Icon

Charitatívny bazár

Bazár maškrtiek.
Všakované dobro:TY.
Kolobeh obdarovávania.
Dobro v srdci, dobro na jazyku.

Každý návštevník vianočných trhov môže spraviť dobrý skutok zakúpením koláča v našom vianočnom stánku. Koláčiky zvyknú každý rok upiecť riaditeľky lokálnych inštitúcií a dobrovoľníčky spolupracujúce s nadáciou. Je to ich vklad podporujúci poslanie nadácie. Výťažok venuje nadácia každým rokom na iný charitatívny účel.

Napečené od riaditeliek lokálnych inštitúcii, miestnymi lajdinontkami, skvelými cukrárkami, našimi priateľkami.

ĎAKUJEME

Naši cukrári v roku 2016

Petra Pospechová – riaditeľka Mestského múzea Pezinok, Ria Mácsová – dobrovoľníčka a členka Správnej rady nadácie REVIA, Kvetoslava Turanská Pezinský kreatív - dobrovoľníčka, Klub Venuša Pezinok, Milka Slimáková - dobrovoľníčka Pezinok, Centrum pre rodinu Pezinok, Jednota dôchodcov pobočka Pezinok, Eva Lupová – dobrovoľníčka Šenkvice, pracovníci Pinelovej nemocice Pezinok, Petra Šišková - dobrovoľníčka Pezinok, Romana Krasulová - dobrovoľníčka Pezinok, pracovníci Malokarpatskej knižnice Pezinok, Natália Kadárová – dobrovoľníčka / Obchodná akadémia Pezinok, Pekárne Harmónia Modra, pracovníci MŠ na SPN ul. v Modre, Evanjelický cirkevný zbor Kráľová, Sidónia Horňanová - farárka ECAV Kráľová, Anna Horváthová - dobrovoľníčka Modra - Kráľová, Vlasta Bartošová - dobrovoľníčka Modra - Kráľová, Stanislava Bartošová - dobrovoľníčka Modra - Kráľová, Jednota dôchodcov pobočka Modra, Mária Machová - dobrovoľníčka Modra, Alžbeta Čaputová – dobrovoľníčka Modra, Mária Čeligová - dobrovoľníčka Modra, študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, Eva Ondrová – riaditeľka Claudianum, n.o. Modra a členka Grantovej komisie nadácie, Eva Oslíková - farárka ECAV Modra, Elena Dugovičová - dobrovoľníčka Modra, Jana Machalová - riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb Modra, Viera Jančovičová – riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra Modra, Barbora Jurikovičová - dobrovoľníčka Modra, kolektív ZŠ Vajanksého Modra  

 

Ďakujeme