Action Icon

Spomienky seniorov

Múdrosti a spomienky starých rodičov
Zabudnuté rodinné príbehy
Ako sa žilo voľakedy a ako je to dnes

Spomienky seniorov majú vzbudiť záujem mladej generácie o život starých, či prastarých rodičov a prepojiť tieto dva svety. Cieľom je autenticky, s využitím moderných technológií zachytiť čo najviac múdrostí a zručností odchádzajúcej generácie. Videjká, fotoreportáže, či príbehy spísané do príbehu sú výstupom, ktorý nadácia prostredníctvom svojej web stránky uchová.

Aktivity projektu

Babička, rozprávaj!, Deduško, rozprávaj!

V rámci tejto aktivity bolo zakúpených 20 kníh. Knihy mali svoj grafický vizuál a aj obsah, ktorý vyhovoval nášmu projektu, preto sme sa ich rozhodli použiť.

20 kníh bolo rozdaných medzi seniormi z JDS Modra, klientom partnerskej organizácie Mestského centra sociálnych služieb, Modra. Seniori tak majú možnosť spísať zaujímavo svoje pamäti a zanechať spomienky svojim vnúčatám.

Modranské vrstevnice

V rámci projektu sme nadviazali spoluprácu s Modranským kráľovským divadlom. Režisér divadla, Jozef Šimeček, dlhodobo a systematicky natáča životné príbehy a osoby zaujímavých lokálnych dejateľov – spisovateľov, umelcov, učiteľov, vinárov, vinohradníkov, keramikárov, kňazov,... ktorí nejakým spôsobom zasiahli svojou prácou a tvorbou do života malokarpatského regiónu. V tomto projekte existuje nespočetne veľa filmového materiálu so zaujímavými príbehmi. V súčasnosti sa materiál spracúva a strihá.

Spomienky na starkých

Ďalšou aktivitou, ktorú sme v rámci tohto projektu rozbehli, bola spolupráca so strednými školam. Pokúšali sme sa nadviazať spoluprácu aby študenti spracovali krátke prozaické dielo o živote svojich starých, či prastarých rodičov.

Spomienky babky/dedka.filmuj!

Poslednou aktivitou v rámci projektu bola Akadémia filmovej tvorby pre mladých. Aby sme uchovali a zdieľali čo najviac múdrostí a zručností našich starých a prastarých rodičov, ponúkli sme žiakom ZŠ a SŠ (12 – 19 rokov) projekt „Spomienky babky/dedka.filmuj!“.

Cieľom projektu bolo vytvoriť krátke video, v ktorom bude vystupovať starý, prípadne prastarý rodič žiada, ktorý odovzdáva svoje spomienky, zručnosti a múdrosti zo svojho života. Projekt zastrešili mladí absolventi Vysokej školy z odborov filmovej tvorby, zvuku a strihu.

Do projektu sa zapojilo 10žiakov základných škôl, Osemročného gymnázia a iných stredných škôl. Výstupom projektu sú krátke videjká zachytávajúce život a prácu starých rodičov.

Partneri

                

 

Ďakujeme