Action Icon

Pomoc Ukrajine

Nadačný fond
POMOC UKRAJINE

Ťažké časy spájajú ľudí.
Pomôžme ľuďom z Ukrajiny opäť na nohy.
Zmeňme, čo zmeniť môžeme.

Každý sa snaží v tejto komplikovanej dobe pomáhať ako vie. Vzhľadom na dianie
na Ukrajine sme založili nadačný fond „POMOC UKRAJINE“.
Podporte naše snaženie získať financie na lieky a zdravotné pomôcky nielen pre
zranených, ale aj tých, ktorí potrebujú bežnú zdravotnú starostlivosť.


Finančné príspevky môžete poukázať na účet
IBAN: SK71 5600 0000 0066 6028 1001
Variabilný symbol: 2022

Partneri:
IAD Investments 

    

 

„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju
poskytuje“ (Václav Havel).


Šírte túto informáciu ďalej. Pošlite dobro ďalej.


ĎAKUJEME

 

 

 

 

 

Sety na zastavenie krvácania a pneumothorax hrudníka

V partnerstve s Charita Česká republika sme nakúpili 250 kusov kompletných setov pre zastavenie krvácania a pneumothorax hrudníka. Tieto lekárničky poskytujú zdravotníckemu personálu dostatok vhodného fixačného a obväzového materiálu k ošetreniu krvácajúcich a hrudných poranení mimo zdravotníckeho zariadenia.
20 000 € pre obyvateľov z okolia Charkova
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia v partnerstve so spoločnosťami Pro Partners Holding a IAD v rámci Fondu Pomoc Ukrajine poslali finančný dar 20 000 €, ktorý bude použitý na poskytnutie neodkladnej zdravotnej pomoci pre obyvateľov zo sociálne slabších pomerov z okolia Charkova. Dar sprostredkuje  organizácia Charity Foundation Peaceful Heaven of Kharkiv. 
 
Dar pre ukrajinské deti
Správkyňa nadácie Drahoslava Finková odovzdala materiálny dar od spoločnosti Bencont Bratislava, doplnený o dar Nadácie REVIA pani farárke Sidónii Horňanovej z Modry Kráľovej pre ukrajinské deti, ktorým pomáha. Potreby na tvorivé dielne, ktoré deti využijú počas letného tábora im snáď urobia radosť. Dobro sa šíri rôznymi spôsobmi. 
 
Ani v 2023 sme na ukrajinské deti nezabudli
Počas tohto leta, pani farárka Sidónia Horňanová z Modry - Kráľovej, zorganizovala tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny, žijúce v našom regióne. Deti využili materiálne dary od spoločnosti Bencont a Nadácie REVIA. Spolupráca a vzájomná pomoc prináša radosť najmä v ťažkých časoch.
Poslali sme dobro ďalej. 
Pridáš sa? Máš podobný nápad? Pošli dobro ďalej aj TY.
  

Ďakujeme