Action Icon

Percento z dane

Spoločne tvoriť tradične iný región.
Meniť Vaše nápady, plány a sny na realitu.
Finančne podporiť zmysluplné projekty.
Obdarujete sa darovaním.

Vaše malé čiastky = Naše veľké zmeny pre Vás

Vaše darované percento sa v našich rukách násobí. Asignáciou percenta dane Nadácii REVIA podporíte nie len jeden subjekt, ale hneď desiatky pôsobiace v našom Malokarpatskom regióne a ktoré máte radi. Športové kluby, mládež, seniori, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, školy, či iné. Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj nášho okolia podporujeme z Vašich daní cez Grantový program. Spoločne tak vieme vytvoriť región, ktorý je zaujímavým a lepším miestom na život pre nás všetkých. 

Počas 16 rokov sme investovali do komunity celkovú sumu 866 425 €  získanú z  asignácie % daní.

Pre Vás jednoduchý úkon, pre nás veľká pomoc. 

ĎAKUJEME 

 

 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

Názov: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Právna forma: Nadácia
IČO: 36070181

Nezostaňte anonymní, radi sa vám poďakujeme.

 

Dokumenty - zmeny - novinky

Fyzické osoby

 Zamestnanec

Vyhlásenie - vyplnené údaje o Nadácii REVIA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Vysielajuca organizacia

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Prijemca

 Fyzická osoba

Vyhlásenie  -  vyplnené údaje o Nadácii REVIA

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ A

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ B

Právnické osoby  

Vzory tlačív:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/DPPOv17.zip


AKO BOLO POUŽITÉ VAŠE % Z DANE?

V roku 2016 Nadácia REVIA získala prostredníctvom asignácie % z dane sumu 53 168 €, ktorá bola do konca roka 2017 použitá na tri rôzne účely:

1.) Grantový program nadácie

podporil 6 hudobných projektov – festivaly, koncerty,
6 projektov v oblasti zábavy a voľného času,
rekonštrukciu 4 objektov,
3 projekty skvalitňujúce životné prostredie,
6 projektov zachovávajúcich tradície, históriu, folklór,
prispel k vydaniu 2 publikácií,
4 projekty týkajúce sa vzdelávania (viď Grantový program).

 

2.) Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane (viď Projekty podľa želaní darcov).

3.) Inštitucionálne zabezpečenie organizácie 

Výsledky za rok 2017 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2017 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 55 019 € a využije sa až do konca roka 2018. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.