Action Icon

Percento z dane

Finančné zázemie dobrým nápadom.
Premenené na radosť, splnené sny či potreby, krajší svet,...
Pomáha uskutočňovať zmenu.
Obdarujete sa darovaním.
Vy nám, my Vám.

p e r C E N T  - malé čiastky - veľké zmeny

..neviete sa rozhodnúť komu venovať percento z dane? – športovému klubu, mládeži, seniorom, ochrane životného prostredia, škole,...? Chcete, aby Vaše percento z dane bolo investované efektívne a zmysluplne? Už sa nemusíte rozhodovať. Ak poskytnete percento Nadácii REVIA, prostredníctvom nás máte možnosť pomôcť viacerým. Percentom z dane je financovaný grantový program, ktorým podporujeme aktívne subjekty z rôznych oblastí v regióne. ĎAKUJEME

Nezabudnite využiť svoju príležitosť venovať až 2% z dane. Venujete dar do Reťaze dobra Nadácie REVIA a môžete pomôcť viac. Ako? Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

Názov: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

Právna forma: Nadácia

IČO: 36070181

Nezostaňte anonymní, radi sa vám poďakujeme.

 

Dokumenty - zmeny - novinky

Právnické osoby

Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Daňové priznanie PO

Potvrdenie - PO

Fyzické osoby

Vyjadrite súhlas s informovaním prijímateľa, teda nás, o tom, že nám poukazujete podiel zaplatenej dane. Správca dane nám oznámi vaše údaje (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) a my sa vám za vaše rozhodnutie radi poďakujeme.

Fyzické osoby poukazujú 2% z dane. Fyzická osoba, ktorá pracovala v roku 2016 ako dobrovoľník môže poukázať až 3% z dane.

Zamestnanec

Vyhlásenie  -  vyplnené údaje o nadácii REVIA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - Vysielajúca organizácia za rok 2016

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti - Príjemca za rok 2016

 

Fyzická osoba

Daňové priznanie - typ A

Potvrdenie - typ A

Daňové priznanie - typ B

Potvrdenie - typ B

 

(zdroj: www.rozhodni.sk)

 

AKO BOLO POUŽITÉ VAŠE % Z DANE?

V roku 2016 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu  53 168 € a využije sa až do konca roka 2017. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru srdečne ďakujeme.

Počas 15 rokov asignácie % dane sme získali celkovú sumu 811 406 €.

 Čiastku získanú prostredníctvom asignácie % z dane použije nadácia na tri rôzne účely:

Grantový program nadácie

Podpora voľno časových aktivít detí a mládeže, kultúrne podujatia a prezentácie našich lokálnych umelcov, záujmovo športová činnosť, komunitné medzigeneračné podujatia, projekty zamerané na životné prostredie.

Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane.

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie 

Výsledky za rok 2016 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

Ďakujeme