Action Icon

Percento z dane

Spoločne tvoriť tradične iný región.
Meniť Vaše nápady, plány a sny na realitu.
Finančne podporiť zmysluplné projekty.
Obdarujete sa darovaním.

Vaše malé čiastky = Naše veľké zmeny pre Vás

Vaše darované percento sa v našich rukách násobí. Asignáciou percenta dane Nadácii REVIA podporíte nie len jeden subjekt, ale hneď desiatky pôsobiace v našom Malokarpatskom regióne a ktoré máte radi. Športové kluby, mládež, seniori, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, školy, či iné. Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj nášho okolia podporujeme z Vašich daní cez Grantový program. Spoločne tak vieme vytvoriť región, ktorý je zaujímavým a lepším miestom na život pre nás všetkých. 

Počas 19 rokov sme investovali do komunity celkovú sumu 951 036   získanú z % daní.

Pre Vás jednoduchý úkon, pre nás veľká pomoc. 

ĎAKUJEME 

 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

Názov: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Právna forma: Nadácia
IČO: 36070181

Nezostaňte anonymní, radi sa vám poďakujeme. 
Označte ☒ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi.


Dokumenty - zmeny - novinky

Fyzické osoby

 Zamestnanec

Vyhlásenie - vyplnené údaje o Nadácii REVIA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2020 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Vysielajúca organizácia

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2020 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Príjemca

Postup ako postupovať pri poukázaní percenta zamestnancov

 Fyzická osoba

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ A

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ B

Postup ako postupovať pri poukázaní percenta FO

Právnické osoby  

Daňové priznanie k dani z príjmov - PO

        Postup ako postupovať pri poukázaní percenta PO

Kto môže poukázať 3%: tu

Vzory online tlačív nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

AKO BUDE POUŽITÉ VAŠE %?

Grantový program 

Podporujeme občianske iniciatívy a projekty z Malých Karpát. Snažíme sa motivovať ľudí na dobrovoľníctvo a filantropiu. 

 

Odpad sa nevyparí

Triedenie a recyklácia je len začiatok. Snažíme sa ľudom vysvetliť a vzdelať, že odpad netreba vôbec tvoriť, lebo jeho cesta v koši nekončí. 

 

 

FAIR CROSS: Behám, pomáham

Charitatívny beh, kde štartovným podporíte šport a pohyb v regióne. Pripraviť sa, pozor, štart!

 

Otvor srdce, Daruj knihu

Anonymní darcovia už 15. rokov kupujú knižky deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Takto im robíme spoločne kúzelnejšie Vianoce. 

 

Živý vianočný orloj

Atmosféru Vianoc a vianočné inšpirácie prinášame s našimi dobrovoľníkmi medzi vás každý rok. 

  

 

AKO BOLO POUŽITÉ VAŠE % Z DANE?

Suma 46 495 získaná prostredníctvom asignácie % z dane v roku 2019 bola do konca roka 2020 použitá na tri rôzne účely:

Grantový program nadácie

podporil 2 kultúrne projekty, 3 projekty v oblasti športu a voľného času, rekonštrukciu 2 objektov, 1 projekt skvalitňujúci životné prostredie, 2 projekty zachovávajúce tradície, 2 projekty podporujúce zdravie a prevenciu (viď Grantový program).

Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane.

V mene darcov sme manažovali 3 projekty týkajúce sa ochrany a prevencie zdravia,  1 projekt týkajúci sa športu a trávenia voľného času a 1 vzdelávací projekt (viď Projekty podľa želaní darcov).

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie 

Výsledky za rok 2020 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2020 nadácia získala z % z dane za rok 2019 od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 23 081 € a využije sa až do konca roka 2021. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

 

ĎAKUJEME

 

Ďakujeme