Action Icon

Percento z dane

Spoločne tvoriť tradične iný región.
Meniť Vaše nápady, plány a sny na realitu.
Finančne podporiť zmysluplné projekty.
Obdarujete sa darovaním.

Vaše malé čiastky = Naše veľké zmeny pre Vás

Vaše darované percento sa v našich rukách násobí. Asignáciou percenta dane Nadácii REVIA podporíte nie len jeden subjekt, ale hneď desiatky pôsobiace v našom Malokarpatskom regióne a ktoré máte radi. Športové kluby, mládež, seniori, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, školy, či iné. Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj nášho okolia podporujeme z Vašich daní cez Grantový program. Spoločne tak vieme vytvoriť región, ktorý je zaujímavým a lepším miestom na život pre nás všetkých. 

Počas 20 rokov sme investovali do komunity celkovú sumu 976 212   získanú z % daní.

Pre Vás jednoduchý úkon, pre nás veľká pomoc. 

ĎAKUJEME 

 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

Názov: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Právna forma: Nadácia
IČO: 36070181

Nezostaňte anonymní, radi sa vám poďakujeme. 
Označte ☒ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi.


Dokumenty - zmeny - novinky

Fyzické osoby

 Zamestnanec

Zamestnanci - Vyhlásenie

Zamestnanci - Potvrdenie

 

 Fyzická osoba

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ A - online tu

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ B - online tu

 

Právnické osoby  

Daňové priznanie k dani z príjmov - PO - online tu

 

Vzory online tlačív nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

 

AKO BOLO POUŽITÉ VAŠE % Z DANE?

Suma 23 081 € získaná prostredníctvom asignácie % z dane v roku 2020 bola do konca roka 2021 použitá na tri rôzne účely:

Grantový program nadácie

Podporil 5 kultúrnych projektov, 5 projektov v oblasti športu a voľného času, 3 projekty skvalitňujúce životné prostredie, 2 projekty zo sociálnej oblasti a 1 projekt podporujúci zdravie a prevenciu (viď Grantový program).

Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane.

V mene darcov sme manažovali 2 projekty týkajúce sa ochrany a prevencie zdravia,  1 projekt týkajúci sa sociálnej oblasti a 1 vzdelávací projekt (viď Projekty podľa želaní darcov).

 

V roku 2021 nadácia získala z % z dane za rok 2020 od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu     25 176 € a využije sa až do konca roka 2022. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

 

ĎAKUJEME

 

Ďakujeme