Action Icon

Listy seniorom

Spríjemniť izoláciu seniorom počas pandémie COVID-19.
Spojenie komunity.
Spolupatričnosť a chuť pomôcť.

 

Viac než 180 listov, ručne vyrobených darčekov a obrázkových listov poslali deti i dospelí z 10 inštitúcií v malokarpatskom regióne. Posielali ich seniorom, ktorí sú jednak najzraniteľnejšou skupinou v boji s koronavírusom, ale zároveň aj tou najosamelejšou. Listy potešia, inšpirujú i motivujú vyčkať, kým izolácia skončí a oni sa budú môcť voľne stretávať so svojimi rodinami a známymi. 

 

Listy sme dostali z nasledujúcich subjektov:

MŠ SNP Modra
MŠ Vajanského Pezinok
CZŠ Narnia Pezinok
ZŠ Budmerice
ZŠ Častá
ZŠ Fándlyho Pezinok
ZŠ Ľ. Štúra Modra
ZŠ Vajanského Modra
Spriateľlné rodiny
Individuálni dospelí

Vytvorené listy sme scanom sprostredkovali samosprávam, ktoré môžu listy odovzdať seniorom a spríjemniť im tak deň. 

Prvú várku listov naša správkyňa Dada Finková odovzdala starostovi Dubovej - p. Ľudovítovi Ružičkovi. Ten našu snahu posunul okrem dubovanským seniorom aj starostom na stretnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, kde sú k dispozícií, napríklad aj v Báhoni, kde poputovali do miestneho seniorského centra.

Listy od detí a rodín spod Malých Karpát sa dostali aj seniorom z Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, ktorí taktiež zažívali v časoch karantény nemilé a osamotené časy. Aspoň takýmto spôsobom sme ich chceli rozveseliť a veríme, že sa nám všetkých črtá na otvorenejšie a radostnejšie časy.

Ako sa zapojiť

Ak máte chuť takýto list vytvoriť a poslať anonymnému seniorovi, neváhajte a zašlite nám ho na revia@revia.sk

Ak máte v okolí seniorov, o ktorých viete, že by ich podobné listy potešili, taktiež nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese. 

Podporte našu snahu pomáhať počas pandémie COVID-19 prostredníctvom príspevku na transparentný účet: 

MALOKARPATSKÝ FOND SOLIDARITY

IBAN: SK715600 0000 006660281001 
Variabilný symbol: 555

 Partner:

POŠLIME DOBRO ĎALEJ

Ďakujeme