Action Icon

Darcovstvo

Spolupráca v regióne
Partnerstvo pre rozvoj
Podpora napredovania

 

 

Sme radi, že spoločnosť Lyreco Slovensko pomáha aj v ťažkých časoch samosprávam z Malých Karpatoch (Pezinok a Modra) a prostredníctvom Nadácia Revia darovali občerstvenie dobrovoľníkom, ktorí šili rúška a neúnavne poskytujú servis seniorom počas corona pandémie v našich komunitách. Sme radi, že medzisektorové partnerstvá prinášajú úžitok mnohým.
ĎAKUJEME! 🙏

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme