Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Spoločne posielame dobro ďalej.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady. Spája širokú komunitu, podporuje partnerstvá rôznych subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov, detské ihriská, kultúrna a spoločenská podpora v regióne, revitalizácia vinohradníckych prvkov, mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, skautské tábory, deti a keramika, tvorivé dielne, umelecké – hudobné – tanečné – výtvarné – keramnické – výchovné – vzdelávacie aktivity, zachovanie a udržanie tradícii a zvykov regiónu. 

Za 20 rokov sme podporili 894 projektov v sume 252 000 Eur.

Termíny grantových kôl 2017

Uzávierka 1. grantového kola: 5. marec 2017

Uzávierka 2. grantového kola: 31. máj 2017

Grantový program

Podmienky poskytnutia finančného príspevku: tu

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu

Kuchárka vyúčtovanie a zmluva: tu

Vyhodnocovací protokol grantu : tu

Excel tabuľka k vyúčtovaniu: tu

 

Inšpirujete nás už 20 rokov - ako dopadlo 2. grantové kolo v r. 2017

Jedným z hlavných poslaní komunitnej nadácie je podporovať aktívnych ľudí. Aj preto je grantový program už 20 rokov základným programom nadácie REVIA. A aj po tomto čase nás dokážu príjemne prekvapiť ľudia, združenia, ich nové myšlienky, nápady, ktorými nás vzájomne obohacujú.

Od roku 2014 má Bratislavský seniorát, ktorý združuje 28 evanjelických cirkevných zborov celého Bratislavského regiónu sídlo v Modre-Kráľovej. Aj preto sa Modra-Kráľová stane dejiskom spoločensko-kultúrneho podujatia slova a hudby s  pietnym aktom na pamiatku obetiam holokaustu a s výstavami zameranými na  500. výročie reformácie a jej prínos pre cirkev a spoločnosť. Kultúrne leto obohatí už tradične Medzinárodný organový festival, ktorý nám prostredníctvom živého interpretačného umenia prezentuje vzácny historický organ Rieger opus 15 z roku 1875 nachádzajúci sa v Kostole sv. Štefana v Modre. Organ patrí k najvzácnejším historickým organom z tohto obdobia na Slovensku. ZŠ Vajanského v Modre si pripomína 50 rokov svojho vzniku, čo náležite oslávi v októbri tohto roku. Aktívni žiaci a pedagógovia zo ZŠ Ľ: Štúra v Modre sa už dlhé roky aktívne zúčastňujú na súťažiach filmovej tvorby a získavajú rôzne ocenenia. Sme radi, že ich prostredníctvom grantu môžeme podporiť, aby si zakúpili potrebný materiál. Claudianum, n. o. z Modry má v našej komunite nezastupiteľné miesto. Svojimi aktivitami prepája svety, komunity. Samostatnosť svojich klientov podporujú dennodenne. Aj tým, že im priblížia počítač a nové komunikačné technológie, ktoré im uľahčia život. V adventom čase sa v Modre – Kráľovej už tradične stretáva komunita pri zapaľovaní sviec na adventnom venci – Svetlo pre Kráľovú.

Kultúrne leto otvorí v Pezinku aj podujatie Blues na mlyne, hudobné podujatie, ktoré dáva priestor menšinovým hudobným žánrom v krásnom prostredí Schaubmarového mlyna. Možno ste vedeli, možno nie, že tento rok je zasvätený sv. Martinovi. Centrum pre rodinu z Pezinka pripravuje divadelné predstavenie, ktoré priblíži ľudom život sv. Martina. Obchodná akadémia v Pezinku v rámci predmetu cvičná firma založila v spolupráci s reálnym partnerom, Nadáciou REVIA, Komunitnú nadáciu OAPK. Mladí filantropi realizujú vlastné aktivity, medzi ktoré patrí aj projekt revitalizácie kruhového objazdu pri ich škole. Držíme im v tomto úsilí palce. Mladí aktívni študenti pripravujú podujatie v Zámockom parku, ktoré obnoví záujem o vlastnú kultúru, vlastné enviromentálne prostredie z hľadiska ekológie, remesiel. A najmä, motivuje mladých, že ak majú nápad a myšlienku, už je len krôčik k samotnej realizácii.

Vo Vištuku pripravujú pre deti mobilnú farmu, ktorá bude putovať z Vištuka aj do MŠ a ZŠ okolitých miest a obcí. Novozriadené rodinné centrum Jurko vo Svätom Jure združuje mladých rodičov s deťmi, aby aktívne trávili čas, vzájomne sa spoznali. Spoločne budujú nie len vzájomné vzťahy ale aj priestor, v ktorom sa stretávajú. Nuž a deti nie len vo Svätom Jure sa môžu tešiť na nové príbehy spracované v knižke Šúrsky drak – Svätojurksé povesti a zlovesti z pera Violy Almássy Kováčovej. Už po tretí krát prináša združenie Podobenka z Vajnor prehliadku amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel pod názvom VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK. Program podujatia bude venovaný VAJNORSKÉMU ORNAMENTU, ktorý bol v roku 2017 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Občianske združenie Podobenka z Vajnor, ako spracovateľ a predkladateľ návrhu, si oficiálne od ministra kultúry prevzalo osvedčenie o zápise do tohto zoznamu dňa 2. marca 2017. Na Vajnorskom širáčku bude slávnostne uvedená nová poštová známka a pohľadnica z emisie Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba. Vo Vajnoroch ešte zostaneme. Vajnorský orkášľovací spolok prichádza s novým podujatím Maľované Vajnory. Cieľom projektu je motivovať vlastníkov historických maľovaných miestností - síňí a miestnych klenbových pivníc, aby ich uchovali v tradičnom ráze a sprístupnili ich verejnosti. Súčasťou by bola aj ochutnávka miestnych špecialít a vajnorského vína

Všetky tieto myšlienky a nápady zaujali grantovú komisiu nadácie REVIA, ktorá im schválila finančný príspevok na ich realizáciu.

Držíme palce všetkým podporeným subjektom a jednotlivcom pri realizácii ich nápadov a Vás ostatných v mene organizátorov pozývame – príďte, zabavte sa, inšpirujte sa.

 Celkovo sme podporili v rámci regiónu 16 výborných myšlienok, projektov v sume 3 270 eur.

Podporujeme zážitky, prinášame radosť - ako dopadlo 1. grantové kolo v r. 2017

Prvý krát v tomto roku sme opäť podporili aktívnych ľudí a organizácie pôsobiace v malokarpatskom regióne. Môžete sa tešiť na vynikajúci koktail festivalov, podujatí pre rodiny s deťmi, či seniorov.

Tradičné podujatie európskeho formátu Otvorené záhrady zaháji letnú sezónu v Modre. Čakajú nás koncerty Blues&Folk na Kráľovej v Modre, Medzinárodný organový festival v Modre, Drumfest v Pezinku, či tradičný Medzinárodný festival dychových kapiel v Pezinku. DFS Magdalénka z Modry sa predstaví s novou choreografiou v nových krojoch. Žiaci ZŠ Ľ. Štúra v Modre sa nie len o recyklácii učia, ale v triede majú kanadské dážďovky na recykláciu bio odpadu. Nuž a držíme palce pri oprave strechy na Evanjelickom kostole na Kráľovej, na ktorej výmenu sme taktiež prispeli. Zaujímavé pexeso v anglicko - slovenskom jazyku doplnia najkrajšie zábery Modry a okolia. Podporili sme podujatia pre rodiny s deťmi akými sú Festival Slovanstva v Pezinku, zaujímavé MAXIATURY v Grinave, čo sú drevené mega výtvory bežných predmetov, či tradičnú zábavno – vzdelávaciu hru, ktorá nás prenesie do obdobia renesancie vo Svätom Jure. Zelenú dostali aj projekty podporujúce deti v Centre pre rodinu v Pezinku a v MŠ Píla. Pacienti a zamestnanci Pinelovej nemocnice budú pokračovať vo svojpomocnom skrášlení areálu.

Celkovo sme podporili v rámci regiónu 16 výborných myšlienok, projektov v sume 3 250 eur.

Partneri

 

Ďakujeme