Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 23 rokov sme podporili 969 projektov v sume 276 740 €.

 

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2020: tu
Štandardná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu
Rozšírená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu 
Pmiová žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu

Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

GRANTOVÉ KOLO 2020 - Uzávierka 5.4. 2020

 

Milí priatelia,

iste ste si všimli, že termín uzávierky nášho jarného grantového kola 29.3. sa rýchlo blíži.
Žiaľ všetci sme dnes vystavení nezvyčajnej situácii, s ktorou asi nikto nemohol rátať.
V Nadácii REVIA sme sa pre vás rozhodli vytvoriť väčší priestor, aby ste popri všetkých záležitostiach, ktoré v tomto zložitom období potrebujete riešiť, mohli vo väčšom kľude pripraviť prípadné žiadosti o grantovú podporu.
Preto posúvame termín na podávanie žiadostí na poskytnutie finančného príspevku o dva týždne na 5.4.2020.
Vzhľadom na súčasne platné obmedzenia fyzického kontaktu prosíme všetky žiadosti posielať elektronicky na revia@revia.sk.

Grantové kolá v roku 2019 -
podporili sme projekty sumou 9 240 €.

Projekt Komunitný ateliér a záhrada (PermaVia o.z.) získal ako jediný projekt status Prémiový a teda získal podporu vo výške 2 000 €. "Rekonštrukcia miestností v Evanjelickom lýceu (EL) v Modre za účelom zriadenia Komunitného ateliéru a revitalizácia záhrady EL za účelom vytvorenia Komunitnej záhrady pre obyvateľov Modry."  takto opísal projekt Ivan Kolárika, zástupca o.z. PermaVia. 
Tešíme sa na dlhodobú spoluprácu, ktorá prinesie obyvateľom Modry rozmanitý program a príležitosť aktívne sa zapájať do života miestnej komunity. 

 

Ďalej vyberáme opisy podporených projektov:

Ornamentálna mapa - Tatrín (Vajnory)
"Ide o veľkú hru, v ktorej deti pátrajú po starobylých ornamentoch obcí/miest svojho
regiónu (Malokarpatska), aby spoznávali kultúru svojich predkov a inšpirovali sa ňou pri
tvorbe svojho vlastného kultúrneho sveta. Premieňajú sa na bádateľov, etnológov,
kartografov, umelcov a stávajú sa spolutvorcami nových digitálnych máp." Martina Bodnárová

Hry na chodník  - OZ Kamoši (Modra)
"Cieľom nášho projektu je vrátiť deti od počítačov, tabletov a mobilných telefónov späť na
ihriská. Vďaka hrám, ktoré farbami nakreslíme na chodníky, chceme deti nenásilne
motivovať k pohybu a ukázať im nový priestor pre zoznamovanie, kreativitu, huncútstva,
zábavu aj súťaživosť. Veríme, že sa deťom pomocou ponúknutých hier podarí vytvoriť aj
návrhy mnohých ďalších, ktoré by sme v budúcnosti mohli zrealizovať práve s ich
pomocou." Jana Hrnčiariková

Kostol Jána Krstiteľa - OZ Záchrana c. pamiatok (Modra)
"Našim cieľom je pokračovať v celkovej obnove kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre na
cintoríne, ktorá začala v roku 2010. V tomto roku sa zameriame na postupnú umeleckoremeselnú obnovu pôvodných cca 200- ročných lavíc z interiéru kostola. Situované sú v 4 blokoch po 9 kusov, teda čaká nás náročná práca na čas i financie." Machatová Katarína

Hmyzí hotel - OZ Dlhovekosť (Vinosady)
"Výroba hmyzieho hotela na včelárskom
náučnom chodníku vo Vinosadoch. Ochrana opeľovačov, hmyzu a včely medonosnej,
vzdelávanie verejnosti o spôsobe života týchto drobných živočíchov a prínos pre človeka
a prírodu." Ivana Juráčková

Kultúra Za hradbami - M.Lošonský (Pezinok)
"Vytvoriť kultúrny priestor, ktorý ponúka alternatívu k už existujúcej kultúrnej ponuke mesta
Pezinok v Dome kultúry, spája kultúrnych aktérov v Pezinku a zároveň prináša nových.
Ako skupina mladých divadelníkov, scénografov, výtvarníkov, či filmárov spájame sily, aby
sme vytvorili priestor, kde môžeme realizovať svoje túžby, nápady a plány v oblasti
umenia, prinášať program pre mladých ľudí, adolescentov ale aj staršiu generáciu
obyvateľov a zároveň tým prispievať ku kultúrnemu rozvoju svojho mesta v oblasti divadla,
ochotníckeho aj profesionálneho, činoherného či bábkového, tradičného aj alternatívneho
a v oblasti výtvarného umenia." Michal Lošonský

Grinavský deň 2019 - OI Grinava (Pezinok)
"Cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti multižánrové podujatie, kde sa môžu
stretnúť, zabaviť, zrelaxovať, zažiť niečo zaujímavé, tvoriť, zoznámiť sa s tradíciami.
Zároveň sa miestni tvoriví ľudia môžu odprezentovať či už vo výtvarnej, tanečnej alebo
hudobnej produkcii." Eva Pilátová

Všetky projekty podporené v roku 2019. 
Drumfest 2019 (PRD o.z., Pezinok)
Deň otvorených záhrad (Otvorené záhady o.z., Modra)
Divadelný festival Kasiopea (Kasiopea o.z., Budmerice)
Buď vôľa tvoja (Lenka Lennerová, Modra-Kráľová)
Dôstojne až do konca (Brat.seniorát ECAV, Modra)
Ľudová škola (Cirkev.zbor Kráľová, Modra - Kráľová)
Ihrisko (JDS, Modra)
Tradície v našej obci (Obec Jablonec, Jablonec)
Oživená fontána (PNPP, Pezinok) 
Cena Katy Brúderovej (Podobenka o.z., Vajnory)
Ornamentálna mapa (Tatrín o.z., Malé Karpaty)
Hry na chodník (Kamosi o.z., Modra)
Kostol Jána Krstiteľa (Záchrana c.pamiatok o.z., Modra)
Komunitný ateliér a záhrada (PermaVia o.z., Modra)
Hmyzí hotel (Dlhovekosť o.z., Vinosady)
Kultúra Za hradbami (M.Lošonský, Pezinok)
Grinavský deň 2019 (Občianska iniciatíva Grinava)
Tvorivé dielne (MsCSS, Modra)
Vajnorský širáček 2019 (Podobenka o.z., Vajnory)
Kolobeh roka - 12 mesiačikov (Šupka o.z., Bratislava)
Svetlo pre Kráľovú (Ing. Božena Uherčíková, Modra-Kráľová)

 

 

O podporených projektoch z 2018 

Za  rok 2018 sme vybrali 26 projektov  z celkovo 45 podaných celkovou sumou
v hodnote  8 000 €.  

8000 € poskytnutých nadáciou, realizátori zhodnotili vo forme:
ďalších finančných zdrojov v sume 62 184 €,
nefinančných zdrojov (materiál, služby) v sume 12 370€
a vložili vlastnú dobrovoľnícku prácu v hodnote 34 436 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 116 990 €, vložená do 26 projektov.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 14,6 krát. 

 

 

Partneri

 

Ďakujeme