Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 23 rokov sme podporili 969 projektov v sume 276 740 €.

 

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2019: tu
Štandardná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu
Rozšírená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu 
Pmiová žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu

Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

Grantové kolá v roku 2019 -
podporili sme projekty sumou 9 240 €.

Projekt Komunitný ateliér a záhrada (PermaVia o.z.) získal ako jediný projekt status Prémiový a teda získal podporu vo výške 2 000 €. "Rekonštrukcia miestností v Evanjelickom lýceu (EL) v Modre za účelom zriadenia Komunitného ateliéru a revitalizácia záhrady EL za účelom vytvorenia Komunitnej záhrady pre obyvateľov Modry."  takto opísal projekt Ivan Kolárika, zástupca o.z. PermaVia. 
Tešíme sa na dlhodobú spoluprácu, ktorá prinesie obyvateľom Modry rozmanitý program a príležitosť aktívne sa zapájať do života miestnej komunity. 

 

Ďalej vyberáme opisy podporených projektov:

Ornamentálna mapa - Tatrín (Vajnory)
"Ide o veľkú hru, v ktorej deti pátrajú po starobylých ornamentoch obcí/miest svojho
regiónu (Malokarpatska), aby spoznávali kultúru svojich predkov a inšpirovali sa ňou pri
tvorbe svojho vlastného kultúrneho sveta. Premieňajú sa na bádateľov, etnológov,
kartografov, umelcov a stávajú sa spolutvorcami nových digitálnych máp." Martina Bodnárová

Hry na chodník  - OZ Kamoši (Modra)
"Cieľom nášho projektu je vrátiť deti od počítačov, tabletov a mobilných telefónov späť na
ihriská. Vďaka hrám, ktoré farbami nakreslíme na chodníky, chceme deti nenásilne
motivovať k pohybu a ukázať im nový priestor pre zoznamovanie, kreativitu, huncútstva,
zábavu aj súťaživosť. Veríme, že sa deťom pomocou ponúknutých hier podarí vytvoriť aj
návrhy mnohých ďalších, ktoré by sme v budúcnosti mohli zrealizovať práve s ich
pomocou." Jana Hrnčiariková

Kostol Jána Krstiteľa - OZ Záchrana c. pamiatok (Modra)
"Našim cieľom je pokračovať v celkovej obnove kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre na
cintoríne, ktorá začala v roku 2010. V tomto roku sa zameriame na postupnú umeleckoremeselnú obnovu pôvodných cca 200- ročných lavíc z interiéru kostola. Situované sú v 4 blokoch po 9 kusov, teda čaká nás náročná práca na čas i financie." Machatová Katarína

Hmyzí hotel - OZ Dlhovekosť (Vinosady)
"Výroba hmyzieho hotela na včelárskom
náučnom chodníku vo Vinosadoch. Ochrana opeľovačov, hmyzu a včely medonosnej,
vzdelávanie verejnosti o spôsobe života týchto drobných živočíchov a prínos pre človeka
a prírodu." Ivana Juráčková

Kultúra Za hradbami - M.Lošonský (Pezinok)
"Vytvoriť kultúrny priestor, ktorý ponúka alternatívu k už existujúcej kultúrnej ponuke mesta
Pezinok v Dome kultúry, spája kultúrnych aktérov v Pezinku a zároveň prináša nových.
Ako skupina mladých divadelníkov, scénografov, výtvarníkov, či filmárov spájame sily, aby
sme vytvorili priestor, kde môžeme realizovať svoje túžby, nápady a plány v oblasti
umenia, prinášať program pre mladých ľudí, adolescentov ale aj staršiu generáciu
obyvateľov a zároveň tým prispievať ku kultúrnemu rozvoju svojho mesta v oblasti divadla,
ochotníckeho aj profesionálneho, činoherného či bábkového, tradičného aj alternatívneho
a v oblasti výtvarného umenia." Michal Lošonský

Grinavský deň 2019 - OI Grinava (Pezinok)
"Cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti multižánrové podujatie, kde sa môžu
stretnúť, zabaviť, zrelaxovať, zažiť niečo zaujímavé, tvoriť, zoznámiť sa s tradíciami.
Zároveň sa miestni tvoriví ľudia môžu odprezentovať či už vo výtvarnej, tanečnej alebo
hudobnej produkcii." Eva Pilátová

Všetky projekty podporené v roku 2019. 
Drumfest 2019 (PRD o.z., Pezinok)
Deň otvorených záhrad (Otvorené záhady o.z., Modra)
Divadelný festival Kasiopea (Kasiopea o.z., Budmerice)
Buď vôľa tvoja (Lenka Lennerová, Modra-Kráľová)
Dôstojne až do konca (Brat.seniorát ECAV, Modra)
Ľudová škola (Cirkev.zbor Kráľová, Modra - Kráľová)
Ihrisko (JDS, Modra)
Tradície v našej obci (Obec Jablonec, Jablonec)
Oživená fontána (PNPP, Pezinok) 
Cena Katy Brúderovej (Podobenka o.z., Vajnory)
Ornamentálna mapa (Tatrín o.z., Malé Karpaty)
Hry na chodník (Kamosi o.z., Modra)
Kostol Jána Krstiteľa (Záchrana c.pamiatok o.z., Modra)
Komunitný ateliér a záhrada (PermaVia o.z., Modra)
Hmyzí hotel (Dlhovekosť o.z., Vinosady)
Kultúra Za hradbami (M.Lošonský, Pezinok)
Grinavský deň 2019 (Občianska iniciatíva Grinava)
Tvorivé dielne (MsCSS, Modra)
Vajnorský širáček 2019 (Podobenka o.z., Vajnory)
Kolobeh roka - 12 mesiačikov (Šupka o.z., Bratislava)
Svetlo pre Kráľovú (Ing. Božena Uherčíková, Modra-Kráľová)

 

 

O podporených projektoch z 2018 

Za  rok 2018 sme vybrali 26 projektov  z celkovo 45 podaných celkovou sumou
v hodnote  8 000 €.  

8000 € poskytnutých nadáciou, realizátori zhodnotili vo forme:
ďalších finančných zdrojov v sume 62 184 €,
nefinančných zdrojov (materiál, služby) v sume 12 370€
a vložili vlastnú dobrovoľnícku prácu v hodnote 34 436 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 116 990 €, vložená do 26 projektov.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 14,6 krát. 


O podpore povedali:
DRUMFEST SLOVAKIA 2018 (Pezinok)
"Absolútny súzvuk medzi vystupujúcimi a návštevníkmi s pozitívnymi referenciami v odborných i laických kruhoch." OZ PRD

BLUES FOLK FESTIVAL KRÁĽOVÁ 2018 (Modra-Kráľová)
"Vynikajúca atmosféra, skvelé publikum, radosť všetkých." Nadácia pre človeka v núdzi

DYCHOVKY V PREŠI (Pezinok)
"Dychová hudba je krása, tú nesmieme nechať zahynúť!" 
SDH Cajlané

TRADIČNÉ VIANOCE (Modra)
"Sme radi, že do DFS každoročne prichádzajú nové deti. Práca s deťmi je náročná, ale výsledné pásma a emócie, ktoré deti dokážu preniesť na divákov sú zadosťučinením za celoročnú prácu. Celkovú atmosféru vystúpenia dotvárajú krásne kroje, rekvizity, inštalácia na pódiu, hudobný či audiovizuálny doprovod." DFS Magdalénka

OZNAČENIE CYKLOTRASY TRAIL BIELY KRÍŽ
(Bratislava)
"Vyskúšali sme si, že sa označenie celej cyklotrasy a realizácia informačných tabúľ dá uskutočniť aj vo vlastnej réžii a za podstatne nižšie finančné vstupy ako objednávkou „na kľúč“." OZ TRAIL

DIVADELNÝ FESTIVAL KASIOPEA (Budmerice)
"Festival si vyžadoval vysoký počet hodín na jeho organizáciu. Návštevnosť bola približne 4000 ľudí. Dôležité je si udržať aj dobré vzťahy s partnerskými súbormi, ktoré sú na dobrej úrovni." OZ Kasiopea

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK (Vajnory)
"Organizovať podujatie, pri ktorom sa ľudia dokážu odreagovať, zabaviť, vychutnávať si krásu ľudových piesní, tancov, umenia, či obdivovať zručnosť a výtvarné umenie ľudových umelcov, má pre kultúrny život obce a regiónu veľký význam." OZ Podobenka z Vajnor

KNIHA O HISTORICKÝCH OSOBNOSTIACH MESTA (Svätý Jur)
"Prvý krát vzniká publikácia, ktorá osobnosti mesta predstavuje atraktívnym spôsobom, formou medailónov, aj s autorskými ilustráciami. Súčasne  sme radi, že sme mohli dať ďalší priestor na tvorbu Viole Almássyovej. Je to vo Svätom Jure veľmi obľúbená autorka a sme presvedčení, že aj Zlatý strapec bude mať u čitateľov úspech." OZ Academia Istropolitana Nova

MEDOBRANIE VO VINOSADSKEJ RODOVEJ ALEJI (Vinosady)
"Projekt ťahá ľudí von do prírody, zvyšuje povedomie o ochrane nášho prírodného prostredia, včely medonosnej a potreby zmeny nášho správania. Počas prednášok vo včelnici a prehliadok úľov so včelárom sa naučili veľa odborných  vedomostí zo života včiel, ako pracovať s tavičkou vosku, ako vyrobiť sviečku, ako spracovať propolis, ako funguje úľ – medná krava, kto boli brtníci a ako sa vyvíjalo včelárstvo na Slovensku. Svojimi edukačnými aktivitami a zážitkami, ktoré poskytuje vytvára dlhodobú pamäťovú stopu a vzťah účastníkov k prírode." OZ Dlhovekosť 

CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL (Pezinok)
"Sme veľmi radi, že sme priniesli pre Pezinčanov niečo nové, čo ešte v Pezinku nebolo a pravdepodobne ani tak skoro nebude. Ľudia mohli vidieť a zistiť, ako sa robí 3D fotografia, čo to obnáša a ako to vyzerá. 3D fotka sa nedá opísať slovami a ani fotkami. Človek to musí vidieť. Viacerým divákom sa podujatie veľmi páčilo a pýtali sa množstvo otázok v diskusii." OZ Cestou necestou

NÁUČNÁ ZÁHRADA LIEČIVÝCH RASTLÍN (Modra)
"Účastníci projektu zažili chvíle, pri ktorých mnohí prekonali samých seba a prekročili svoju „komfortnú zónu“. Získané zručnosti využijú v budúcnosti. Z projektu Náučná záhrada liečivých rastlín máme veľmi dobrý pocit, aj vďaka spolupráci s Nadáciou REVIA, ktorá nám bola pri realizácii a tvorbe projektu nápomocná." OZ Rodičovská rada pri Gymnáziu Karola Štúra Modra

REVITALIZÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY (Modra)

"Táto revitalizovaná plocha má ukázať na to, že podobné miesta v meste a okolí sa nesmú stať čiernou skládkou. Sme radi a teší nás, že sme mohli toto realizovať aj vďaka príspevku od Nadácie REVIA. Zdvihlo to povedomie občanov o dôležitosti aktivít občianskeho sektora." OZ Permavia

 

 

Partneri

 

Ďakujeme