Action Icon

Komunitná akadémia zážitkov a skúseností

Vyskúšajte niečo nové.
Zabavte sa, naučte sa, zdieľajte.
Prekonajte samých seba.
Aktívne strávte čas.
Spoznajte ľudí.
Spájame generácie.

Projekt Komunitná akadémia zážitkov a skúseností spája znevýhodnené skupiny regiónu, juniorov a seniorov v aktivitách, kde sa navzájom počúvajú, od seba učia, zdieľajú si vedomosti, skúsenosti, zručnosti. Výsledkom sú babky na mailoch a fb, napečené buchty, obrázok, uštrikovaný šálik, frkacule, spoločný smiech, spev, radosť. Na stretnutiach starkí pookrejú, vybočia zo stereotypov, vyskúšajú si, na čo nemali v živote príležitosť. Mladí získavajú rešpekt, zodpovednosť, nadhľad a uvedomenie, že isté hodnoty sa so starou generáciou vytrácajú a teraz majú šancu čosi z toho pochytiť a uchovať. Novými podnetmi a nápadmi inšpirujú seba i svojich kamarátov urobiť niečo pre iných v rámci komunity.

Ocenili naše snaženie
Teší nás, že naše spoločné snaženie a dlhoročná spolupráca na projekte Komunitná akadémia zážitkov a skúseností boli ocenené.
Nezískali sme síce hlavné ceny, ale náš projekt bol nominovaný na Cenu Generácie 3.0, ktorú vyhlásila Nadácia Pontis a získal označenie inšpiratívny projekt.
Za 5 rokov realizácie projektu sme spojili 1 098 seniorov a 665 juniorov v 45 zrealizovaných akadémiach.
Na projekte s nami spolupracovali lektori a ďalší dobrovoľníci, ktorí odpracovali spolu 
2 004 dobrovoľníckych hodín.
Ocenení sme všetci, aj Vy.
Ďakujeme Vám za Váš otvorený prístup, nadšenie a ústretovú spoluprácu, s akou ste ku projektu pristupovali.
Ocenenie patrí nám všetkým a veríme, že tak ako potešilo nás, že si našu prácu všimli a ocenili, poteší takéto ohodnotenie aj Vás.
Slávnostného odovzdávania sa zúčastnila pani Finková, správkyňa nadácie. Z rúk veľvyslanca USA prevzala diplom.

 

Pozvánka na akadémie

 

Rok 2016 v číslach

Projektu Komunitná akadémia zážitkov a skúseností sa v roku 2016 zúčastnilo 51 seniorov, 386 juniorov a nespočítateľne veľa dobrovoľníkov – účastníkov podujatí. Celkovo bolo zorganizovaných 8 akadémií. Akadémie pripravilo a odborne zastrešilo 26 garantov. V rámci jednotlivých akadémií bolo odpracovaných 245 dobrovoľníckych hodín.

.

Partneri

                  

 

Ďakujeme