Action Icon

Malokarpatský fond solidarity

Ťažké časy spájajú ľudí.
Postavme región opäť na nohy.
Zmeňme, čo zmeniť môžeme.

#spolutodame #spolutozvladneme

 

Spojme sa a pomôžme s následkami COVID-19 ochranou tých najzraniteľnejších. Množstvo ľudí utrpelo nie len samotným ochorením, ale aj následkami izolácie, nadmernou pracovnou záťažou v kľúčových profesiách ale i naopak úpadkom ekonomiky. Nadácie REVIA sa snaží takýmto ľuďom pomôcť rôznym spôsobom, aby sa ich život aj po otvorení karantény znovu vrátil do stabilných koľají. 

 

Pošlite príspevok na účet Nadácie REVIA a podporte:

1. Zakúpenie ochranných pomôcok pre ľudí ohrozených koronavírusom pracujúcich v prvej líni

2. Poskytovanie psychohygieny a odborného poradenstva pracovníkom ohrozených profesie

3. Pomoc deťom, ktorých rodičia následkom krízy utrpeli stratu zamestnania

 

Naši odborní partneri vytipovali konkrétnych zamestnancov, rodiny či seniorov, ktorým by sa vaša pomoc naozaj zišla:

Mestské centrum sociálnych služieb (Modra)
Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR)
Iné regionálne zariadenia pre seniorov 
Lokálne školy v Malých Karpatoch

Podporte našu snahu opäť postaviť región na nohy. 

MALOKARPATSKÝ FOND SOLIDARITY

IBAN: SK715600 0000 006660281001 
Variabilný symbol: 555

 

Partneri:

 a Regionálne zariadenia pre seniorov

Ďakujeme