Action Icon

Mladí filantropi

Aktivizujeme mladých
Vzdelávame, podporujeme, inšpirujeme
Učíme a učíme sa od mladých

V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku sa v rámci predmetu Cvičná firma založila Komunitná nadácia OAPK. Študentom sa postupne odovzdávajú vedomosti  o tom, ako právna forma – nadácia – funguje. Spoločne sme vytýčili jej poslanie a ciele, študenti plnia každodennú administratívu, ale aj tvoria projekty a učia sa projektovému manažmentu. Mladí ľudia majú možnosť vyskúšať si organizáciu, komunikáciu, líderstvo v praxi a v neposlednom rade aké to je tešiť sa zo zmysluplnej práce pre našu komunitu.
Nadácia REVIA drží záštitu nad Komunitnou nadáciou OAPK už 2.rok. Okrem poradnej funkcie riadi aj nadačný fond, na ktorý vkladá študentmi vyzbierané finančné prostriedky, ktoré majú viazaný účel výhradne na aktivity Nadácie OAPK.  

Bankový účet prislúchajúci k nadačnému fondu Nadácie OAPK:
IBAN: SK715600 0000 0066 6028 1001 
V.S: 444


Ako túto spoluprácu vnímajú študenti?
Komunitná nadácia OAPK: POMOC JE NAŠIM POSLANÍM

V rámci predmetu Cvičná firma sme založili Komunitnú nadáciu OAPK pod záštitou Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Nadácia OAPK má 11 členov. Zapájame sa do rôznych dobrovoľníckych projektov, organizujeme podujatia, pre ktoré hľadáme dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí by projekty a aj našu činnosť chceli podporiť. Našim poslaním je pomáhať nášmu okoliu a zveľaďovať ho.


OBNOVA A  REVITALIZÁCIA KRUHOVÉHO OBJAZDU PRI NAŠEJ ŠKOLE

AKO TO CELÉ BUDE VYZERAŤ?

Nasledujúci nákres zobrazuje navrhovanú podobu kruhového objazdu pred Obchodnou akadémiou v Pezinku. Naši členovia budú participovať na jeho zhotovovaní. Návrhy sa môžu meniť v závislosti od potreby projektu a výšky získaných financií.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

Našou prioritou je vyzbierať potrebnú časť prostriedkov na dokončenie projektu Obnova kruhového objazdu.

Potrebujeme preto aj Vašu pomoc! Zaslaním príspevku na účet Nadačného fondu KN OAPK pomôžete k naplneniu rozpočtu a úspešnému zahájeniu revitalizácie. Prostriedky na tomto účte vedeného Nadáciou REVIA sú výhradne určené na aktivity Nadácie OAPK.

IBAN: SK715600 0000 0066 6028 1001 
V.S: 444

 ČO SA NÁM DOPOSIAĽ PODARILO?

Našim momentálnym primárnym projektom je obnoviť  kruhový objazd pred Obchodnou akadémiou v Pezinku. Snažíme sa získať rôznymi spôsobmi finančné prostriedky na jeho úspešné dokončenie. Ku dnešnému dňu sme:

  • vytvorili a aktívne komunikovali návrhy obnovy objazdu
  • dostali povolenie na realizáciu od mesta Pezinok a Správy ciest SR
  • získali podporu grantom 1 000 € od Raiffeisen Banky
  • zorganizovali zbierku na škole (OA PK) - 100 € 
  • vyzbierali 350 € na dobrovoľných príspevkoch návštevníkov Vianočných trhoch PK 2017
  • boli podporení Nadáciou REVIA v rámci Grantového programu sumou 600 € 
  • pokračujeme a stále sa snažíme získavať finančné prostriedky na dokončenie

 Grantový program - RAIFFEISEN BANK

Spoločnosť RAIFFEISEN BANK vyhlásila na obdobie Január - Marec súťaž na tému Prírodné a sociálne prostredie. Víťazný projekt dostal finančnú odmenu vo výške 1000 €. Do tejto súťaže sme sa zapojili aj my s Revitalizáciou kruhového objazdu, ktorá v  tejto súťaži obstála najlepšie v pezinskom okrese  a  zvíťazila.

Charitatívny bazár 2017

Rozhodli sme sa využiť príjemnú atmosféru Vianočných trhoch v Pezinku aby sme šírili trošku dobra medzi ich návštevníkmi. Tí si mohli pochutnať na nami upečených domácich sladkých maškrtách, slaných dobrotách, či potešiť sa z drobností a darčekov  a dobrovoľným príspevkom prispieť na projekt „Obnova kruhového objazdu“ v Pezinku. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 350 €, ktoré sa zhodnotia v podobe vynovenia zelene na objazde pred našou školou.

 

 

BOLI SME PRI TOM

Fair Cross 2017 - Behám a pomáham

Dobrovoľnícky sme sa zúčastnili na tomto charitatívnom behu, kde sa vyzbierala nemalá čiastka peňazí 880 €, ktoré boli použité na projekty podporujúce mladých športovcov v Malokarpatskom regióne. Prvý ročník bežeckého podujatia skončil s vynikajúcimi výsledkami.

Vianočný orloj 2016 a 2017

Živý orloj je súčasťou vianočných trhov na Radničnom námestí v Pezinku pod hlavičkou Nadácie REVIA. Naši členovia v prezlečení imitovali figúrky orloja už 2 roky po sebe. Svojím vystúpením prispievajú pozitívnou energiou k atmosfére Vianoc. Tento zážitok je darčekom nadácie pre komunitu. Veď Vianoce sú o stretávaní, nezištnom dávaní, dobrých skutkoch, priateľstve a rodine.

Zvieratká v meste 2016

Cieľom projektu bolo spojiť deti z materských, základných, ale i stredných škôl a dozvedieť sa niečo o starostlivosti o zvieratá a podporiť krajší život v našom meste.

V dopoludňajších hodinách sa niekoľko členov z našej nadácie podieľalo na technickej príprave a rozmiestňovaní zvieratiek na Radničnom námestí v centre Pezinka. V poobedňajších hodinách sa ďalší členovia podieľali na predaji ručne vyrobených výrobkov a osobnom kontakte s náhodnými okoloidúcimi a deťmi.

 

KTO SME?

Správca nadácie: Dávid Šaškovič

 

Asistent správcu nadácie: Lukáš Matula 

 

 

Projektový koordinátor: Karin Dundovičová

 

Projektový koordinátor: Karolína Kuttnerová

   

Projektový koordinátor: Miriam Šiková

   

Koordinátor grantového programu: Dominik Čontoš

   

PR manažérky: Kristína Bobeková a Simona Oravcová

 

Účtovník: Vanesa Križanovičová

 

 Dokumentaristky: Sára Achbergerová a Aneta Haradzinová