Action Icon

Odpad sa nevyparí

Odpad sa nevyparí.
Jeho cesta sa v koši iba začína.

Životné prostredie sa týka nás všetkých, teda aj našej komunity. Rozhodli sme sa prispieť k zlepšeniu situácie s triedením komunálneho odpadu v Modre podporením vzniku viacstranného partnerstva (samospráva, občania, experti, dobrovoľníci), chceme navrhnúť rozumnú stratégiu zlepšenia triedenia komunálneho odpadu a vyskúšať ju v praxi. Toto všetko v rámci projektu Odpad sa nevyparí. 

Motivovala nás napr. kauza Pezinská skládka, ktorá  podnietila aj diskusiu o tom, kam sa teda bude vyvážať odpad z Pezinka. Nezopakuje sa onedlho situácia v inej obci/meste? Nemajú obyvatelia obcí, kam sa takýto odpad vyváža právo sťažovať sa rovnako ako Pezinčania? Ako dlho bude trvať, kým sa nám minie priestor na vyvážanie odpadu, ak neznížime jeho produkciu?
Taktiež sa v najbližšom období pravdepodobne zvýšia poplatky za skládkovanie odpadu, čo nevyhnutne zaťaží tak rozpočty miest a obcí, ako i peňaženky občanov.
Európska komisia navrhuje, aby v roku 2030 európske krajiny recyklovali najmenej 60% komunálneho odpadu. Dozvedeli sme sa, že Slovensko je na chvoste EU v recyklácii. 

Podarilo sa nám získať finančné zdroje od C.S. Mott Foundation v rámci programu The Global Challenges Local Solutions pod hlavičkou Akadémie pre rozvoj filantropie z Poľska, ktoré nám pomôžu realizovať nový projekt Odpad sa nevyparí.

 

 

Projekt Odpad sa nevyparí

prebieha vo viacerých etapách:

  • Analýza stavu odpadového hospodárstva a fyzická analýza vzoriek odpadu na vybraných uliciach mesta Modry
  • Návrh opatrení na zlepšenie triedenia komunálneho odpadu (bioodpady, triedený zber) a ich prezentácia samospráve.
  • Workshop pre občanov Modry o správnom nakladaní, redukcii a separácii odpadu.
  • Informačná kampaň na podporu lepšieho triedenia odpadu

Z analýzy OH v Modre vyplynulo, že prioritou má byť zlepšenie triedenia komunálneho odpadu v bytovkách v Modre, preto sa v pilote chceme zamerať práve na túto oblasť.

Chceme obyvateľov oboznámiť s výsledkami analýz a informovať ich o správnom triedení odpadu. Následne umiestnime na stojiská kontajnerov s odpadom informačné materiály (napr. bannery), ďalšie informácie by mali obyvatelia dostať do bytov.

Cieľové skupiny tvoria obyvatelia bytoviek, z ktorých sa zrealizovalo vzorkovanie odpadu:

  • Družstevná ulica, pri č. 19 a 21
  • Komenského ulica , vnútroblok vedľa detského ihriska
  • Komenského ulica č. 17 až 21, pri Lidli
  • Trnavská ulica, Kráľová

Analýza vzoriek odpadu z týchto bytoviek sa konala 11.4.2019. Výsledky sú takého:

 

 

Zdroj fotiek J. Kuchtová (Modranské zvesti )

 

Ďakujeme