Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Využite náš servis a my za vás zmanažujeme vaše filantropické a komunitné ciele. Ako? 

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti. 

Za 21. ročnú existenciu sme splnili darcovské priania v 337 projektoch v celkovej sume 661 087 €.

 

Podporené subjekty za rok 2019

Ctíme si históriu (OZ Pre záchranu cirkevných pamiatok) 
Rekonštrukcia a reštaurácia Kostola Jána Krstiteľa v Modre.  

Tancuj, tancuj, spievaj si (Detský folklórny súbor Magdalénka)
Podpora folklóru, pohybu a zmysluplného trávenia voľného času modranskej mládeže. 

 

Vždy pripravení (Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice) 
Výchova dobrovoľných hasičských síl, tréning a súťaže. 

 

 

Za rok 2018 Nadácia zmanažovala 6 projektov v sume 20 635podľa želaní darcov, v súlade s jej poslaním. Na ich organizácii participovalo 237 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa ich 7 630 ľudí.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 8 krát o iné finančné zdroje, nefinančné zdroje (materiál, služby) a dobrovoľnícky vklad.

 

Partneri

Ďakujeme