Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Využite náš servis a my za vás zmanažujeme vaše filantropické a komunitné ciele. Ako? 

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti. 

Za 27 a pol ročnú existenciu sme splnili darcovské priania 
v 355 projektoch v celkovej sume   710 151 .

 

 

Projekty podporené v roku 2024

 

Zdravie a prevencia

Projekt Krásou k zdraviu

Detská klinika LFUK a NÚDCH v Bratislave poskytuje všeobecnú pediatrickú zdravotnú starostlivosť pre región Bratislavského samosprávneho kraja a okolité regióny. Nadácia REVIA prispela na zveľadenie priestorov oddelenia 4B, v rámci komplexnej rekonštrukcie, ktorá sa realizuje sa po takmer 40 rokoch prostredníctvom OZ Zlatá rybka.

 

 

 

Zachovanie kultúrnych hodnôt

 

Projekt Modranská železnica

Projekt realizuje Peter Bittner. Fiktívna železničná stanica v Modre je miestom kultúrnych podujatí - koncertov, divadelných predstavení, filmových projekcií, literárnych stretnutí, výstav, workshopov a miestom zbierania železničiarskych artefaktov.

Foto: Martina Mlčúchová MMMlivephotoAndrea RenoPatrik Gubiš

 

 

Projekt Golgota

 

Projekt dokončil poslednú etapu reštaurovania a inštalácie barokového súsošia Golgoty a osadenia originálov do predsiene NKP Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre pod záštitou OZ Združenia záchrany cirkevných pamiatok.

 

 

Ochrana a tvorba životného prostredia

 

Projekt 200 ton z lesa von

Do 4. ročníka projektu 200 ton z lesa von sa zatiaľ zapojilo rekordných 49 škôl a združení s počtom dobrovoľníkov 6382. Sme presne v jeho polovici a teší nás 58 uskutočnených aktivít a 26 210 vyzbieraných kilogramov odpadu. Avšak nie je to len o zbieraní odpadu. Účastníci sú kreatívni a organizujú aj vzdelávacie, zážitkové, poznávacie a turistické akcie. Práve prázdninové mesiace júl a august sú určené individuálnym akciám tohto zamerania. Po nich sa projekt opäť rozbehne smerom k jesennému upratovaniu prírody a pomoci zvieratám a rastlinám pred zimou.

Ďakujeme