Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Využite náš servis a my za vás zmanažujeme vaše filantropické a komunitné ciele. Ako? 

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti. 

Za 25. ročnú existenciu sme splnili darcovské priania 
v 346 projektoch v celkovej sume  683 007  €.

 

Projekty podporené v roku 2022

Modra hlavná stanica 

Nadácia REVIA podporuje aj projekty netradičného charakteru, originálne, inovatívne nápadom, šíriace radosť, humor, recesiu.

Preto myšlienku založenia Modranskej železnice podporila.

 

     

 

 Foto: Jana Kuchtová, Martina Mlčúchová, Robert Mihalka, Petter Bittner

Projekty podporené v roku 2021

 

Ochrana a podpora zdravia, prevencia

Sme tu pre ne 

OZ Bridget Mačičkova zo Šenkvíc získalo 1 300 € na kastráciu, ozdravenie a prirodzené regulovanie populácie pouličných mačiek v okrese Pezinok, s dôrazom aj na zamedzenie prenosu chorôb. Združenie poskytuje osvetu v danej téme. Kastrácia mačiek je medzinárodne uznávaná a realizovaná regulácia počtu zvierat v uliciach miest, pretože

  • zamedzuje šíreniu chorôb medzi mačkami samotnými, ako aj šíreniu prípadných chorôb prenosných na človeka
  • ozdravuje populácie pouličných mačiek, pričom každé odchytené zviera prechádza veterinárnym ošetrením
  • vytvára lepšie životné podmienky pre pouličné mačky, ktoré sú prirodzenými ekoderatizačnými zvieratami (likvidujú hlodavcov)
  • liečbu pouličných mačiek.

Realizátor o projekte: „Nezodpovednosť obyvateľov voči živým tvorom, neochota spolupráce, nevšímavosť voči svojmu okoliu a nepochopenie zo strany občanov – to sú problémy, s ktorými sa stretávame. Vďaka projektu sme pomohli aspoň čiastočne, kde to bolo potrebné“.

 

 

Cvičenie ako liek

Nadácia REVIA prispela sumou 300 € k snahe autorky knihy Zuny Kozánkovej podporovať zodpovednosť občanov za vlastné zdravie formou cvičení čchi-kung, ktoré sú podstatnou súčasťou čínskej medicíny. 5000 výtlačkov knihy ponúka možnosti ako pristupovať k zdraviu ľudí a uvažovať o prevencii, ako i využiť cvičenie cez youtube kanál, ktorý ku knihe patrí. Kniha vznikala v covidových obmedzeniach, v čase, keď mnohí boli donútení hlbšie sa zamýšľať nad zdravím a imunitou.
Princípy čínskej medicíny sú vsadené do kontextu živého ľudského tela a jeho pohybu. Ide hlavne o  pochopenie súvislostí čchi-kungu so zdravím a tým otvorenie cesty k sebe samým. Kniha je plná filozofického, ale aj praktického textu, aby boli účinky cvičení čo najviac priblížené. Obsahuje fotografie cvičení s popismi.

Realizátor o projekte: „Ako autorka som viac ako spokojná, na základe kladných reakcií pokračujem v tvorbe ďalšej publikácie. Kniha bola zaradená medzi 15 top diel slovenských autorov“.

  

 

Poskytovanie sociálnej pomoci

Posilnime sa

Mestské centrum sociálnych služieb v Modre realizuje projekt, ktorého cieľom je posilniť seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb, ako aj v domácom prostredí v ich sociálnych kontaktoch, vo fyzickej a psychickej kondícii, v sebestačnosti a aktívnosti. V záhrade Zariadenia opatrovateľskej služby na Súkeníckej ulici vytvorili bezpečné a podporné prostredie pre stretnutia, pohyb, rehabilitáciu a sebarealizáciu. S podporou Nadácie REVIA v sume 800 € zakúpili exteriérové terapeutické (rehabilitačno-cvičebné) prvky. Tým zmierňujú riziká spájané so seniorským vekom (nie len) v čase pandémie COVID-19, ako je sociálna izolácia, pocity napätia a strachu so zmien v spoločnosti, nedostatok pohybu a strata funkčnosti svalstva. Zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu, zázemie pre pitný režim, toaletu a program doplňajú aj o kognitívne tréningy. Je to priestor pre seniorov z nášho ZSS a pre seniorov z mesta na stretnutia (posilnenie sociálnych kontaktov) a na pohyb v prírode (posilnenie fyzickej a psychickej kondície).

Realizátor o projekte: „Spoločnosť - komunita je taká silná, ako sa vie postarať o svojho najslabšieho člena. Náročná doba, v ktorej žijeme dáva za pravdu, že silní sme len, keď sme tu jeden pre druhého, vnímame sa a rešpektujeme“.

  

 

Podpora vzdelávania

Počujeme sa?

OZ Púpava z Bratislavy získalo príspevok 400 €, aby mohlo naďalej podporovať dlhodobé alternatívne vzdelávanie mládeže zážitkovou pedagogikou pri trávení voľného času. Projekt učí mladých ľudí zážitkovou formou zlepšovať sa v komunikácii, pričom mládež má príležitosť používať rôzne prístroje a technológie. V tomto projekte sa sústredili na nástroje zamerané na hudbu, ako jednu z foriem vyjadrenia kreativity.

Realizátor o projekte: „V lete sme si užili kopec zábavy a príjemných chvíľ s kamarátmi. Sme veľmi radi, že si akcie aj chvíle oddychu môžeme spríjemňovať veselou muzikou“.  

 

 

Fond Eurowater

bol založený Ing. Jurajom Kalafutom a má za cieľ pozdvihnúť kultúru pitia vína, rozšíriť poznanie o regiónoch, kde sa pestuje vinič a dorába kvalitné víno pre širokú neodbornú verejnosť. Toto sa realizuje prostredníctvom Wisommeliérskych kurzov pre záujemcov o danú tému. Účastníci kurzov získajú teoretické i praktické vedomosti počas niekoľkých stretnutí pod odborným vedením skúsených someliérov, vinárov a vinohradníkov. Tým si môžu zlepšiť svoje znalosti v danej oblasti, k pitiu vína pristupovať novým spôsobom a šíriť to ďalej.

Ďakujeme