Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Využite náš servis a my za vás zmanažujeme vaše filantropické a komunitné ciele. Ako? 

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti. 

Za 24. ročnú existenciu sme splnili darcovské priania 
v 340 projektoch v celkovej sume  679 087 €.

 
Projekty podporené v roku 2020

Monitor dychu ako prevencia Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. 

Spojením síl Nadácie REVIA, spoločnosti LYRECO a Nadácie Križovatka vznikli sponzorské partnerstvá, vďaka ktorým sa z poskytnutých finančných prostriedkov zakúpilo 9 kusov monitorov dychu Babysense. Tie boli darované do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Po dobu 30 rokov svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak, aby spĺňal náročné klinické skúšky a bol registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Jedným z cieľov Nadácie REVIA je vytvárať medzisektorovú spoluprácu a posilňovať tiež firemnú filantropiu. Práve touto cestou vzniklo partnerstvo so spoločnosťou LYRECO, ktorá je svetovým distribútorom kancelárskych potrieb. Lyreco na Slovensku ťaží z viac ako 80-ročnej skúsenosti svojej materskej spoločnosti práve v oblasti kancelárskych potrieb a predstavuje ideálnu kombináciu medzinárodného i lokálneho know-how. Zároveň sa snaží vydať cestou sociálnej zodpovednosti a čoraz viac podporuje lokálne projekty z oblasti zdravia, ekológie, či komunity. A práve preto sa zamestnanci a vedenie spoločnosti rozhodli podporiť projekt „Mamička dýcham“ v Žilinskej nemocnici, kam prostredníctvom Nadácie REVIA odviedli financie na kúpu deviatich monitorov. 

Od roku 2008 Nadácia Križovatka ako jediná v SR šíri povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Zmyslom projektu "Mamička, dýcham" je pomáhať vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense. Cieľom je, aby týmto monitorom dychu bolo vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. Druhou časťou poslania projektu je zriaďovanie a prevádzka výpožičných miest pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

 

 

Mobilné odberové miesto COVID-19 NsP Považská Bystrica

NsP Pov. Bystrica zriadila mobilné odberové miesto na odber vzoriek na ochorenie
COVID-19, v ktorého činnosti má záujem pokračovať, k čomu je nevyhnutné zaobstarať
všetky potrebné ochranné prostriedky. Súčasťou tohto projektu sú aj tri zdravotnícke filtre
na vstupoch do budov nemocnice s poliklinikou, kde sa v 10 a 12-hodinových službách
striedajú dobrovoľníci z radov vysokoškolských študentov a zamestnanci NsP Považská
Bystrica, pričom pracujú v 2 a 3-členných skupinách. V rámci projektu je zabezpečovaný
monitoring príznakov ochorenia COVID-19 u všetkých osôb, ktoré vstupujú do priestorov
NsP Považská Bystrica (tak zamestnancov ako aj pacientov a iných osôb). Táto činnosť
prebieha už od 16.03.2020 a na jej zabezpečenie je potrebné veľké množstvo
dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
Finančné prostriedky na kúpu ochranných oblekov pre pracovníkov odberového mobilného miesta
v hodnote až 11 700 € sa podarilo Nadácii REVIA sprostredkovať vďaka spolupráci s firmou 

Pro Magnet a MR ŽILINA.

Srdečne ďakujeme!
 
 

 

Čínska medicína v bežnom živote

 

V rámci projektu "Čínska medicína v bežnom živote" sme finančne podporili túto zaujímavú knihu, autorkou knihy je Zuna Vesan Kozánková.

 

Umelecky nadané deti – naša pýcha

Deti a mladí ľudia sa chcú prevažne venovať činnostiam, ktoré vedú k rozvíjaniu ich
daností. Potrebujú k tomu odborné vedenie, materiálne a technické podmienky. Prínosom
pre nich je, že sú vedení k spolupráci, ohľaduplnosti, tolerancii a podporovaniu slabších. Projekt zabezpečuje prípravu tanečníkov a hudobníkov komplexne s cieľom porovnania úrovne na súťažiach vlastných i zahraničných. Organizovanie vlastných súťaží: POP STAR, Talentmania a účasť na ME v disco tancoch v Taliansku, séria vianočných koncertov.

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme