Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Využite náš servis a my za vás zmanažujeme vaše filantropické a komunitné ciele. Ako? 

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti. 

Za 27. ročnú existenciu sme splnili darcovské priania 
v 351 projektoch v celkovej sume  694 051  €.

 

 

Projekty podporené v roku 2023

 

Zachovanie kultúrnych hodnôt

MODRANSKÁ ŽELEZNICA

Realizátor, suma: Peter Bittner, Modra, 1 000 €
Charakter projektu: Starý železničný vagón využitý pre kultúrne podujatia.
Prínos pre komunitu: Priestor na komunikáciu a spoznávanie rôznych foriem umenia cez kultúrno –
historický aspekt.
Realizátor o projekte: „Absolútna miera spokojnosti s atmosférou na podujatí, nádherný pocit zo spoločných stretnutí s ľuďmi rôznych záujmov“.

 

Foto: Jana Kuchtová, Martina Mlčúchová, Robert Mihalka, Petter Bittner

 

SVETLO PRE KRÁĽOVÚ

Realizátor, suma: Božena Uherčíková, Modra, 300 €
Charakter projektu: Zrekapitulovanie predchádzajúcich 10-tich ročníkov.
Prínos pre komunitu: Spomienky účastníkov na túto aktivitu prostredníctvom výstavy fotografií a divadelného predstavenia.
Realizátor o projekte: „Potešil nás záujem a pozitívne vnímanie celého podujatia návštevníkmi i hostkou Idou Rapaičovou“.

Ochrana a tvorba životného prostredia

200 TON Z LESA VON

Realizátor, suma: Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou, 8 000 €
Charakter projektu: Zbieranie odpadu z lesov Slovenska žiakmi škôl.
Prínos pre komunitu: Trávenie voľného času v prírodných lokalitách s výchovným a vzdelávacím dopadom na žiakov základných a stredných škôl.
Realizátor o projekte: „Je za nami najlepší ročník projektu. Pedagógovia organizovali čistiace aktivity spolu s viacerými subjektami. Uskutočnili sa poznávacie turistické výstupy. Súťaž o „Najkrajšiu fotku Slovenskej prírody 2023“ lámala rekordy. Potešili nás správy od detí, ktoré s rodičmi uskutočnili „rodinné“ čistenie prírody“.

Ďakujeme