Action Icon

Projekty podľa darcov

Zrealizované nápady
Partnerstvo a servis pre firemných darcov
Finančná transparentnosť
Investícia do budúcnosti
Zhmotnené sny

Nadácia REVIA je skúseným spoľahlivým partnerom aj pre štedrých firemných darcov. Staráme sa v ich mene o to, aby sa získané financie naozaj použili na vopred dohodnutý želaný účel v súlade s poslaním nadácie a pri dodržaní finančnej transparentnosti.

Za 21. ročnú existenciu sme splnili darcovské priania v 327 projektoch v celkovej sume 631 102 €.


Aktuálne podporené subjekty

 

 Za rok 2017 Nadácia zmanažovala 5 projektov v sume 38 600 € podľa želaní darcov, v súlade s jej poslaním. Na ich organizácii participovalo 237 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa ich 7 630 ľudí.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 8 krát o iné finančné zdroje, nefinančné zdroje (materiál, služby) a dobrovoľnícky vklad.

2 projekty podporili ochranu zdravia a prevenciu

Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica,
15 000 € zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti na chirurgii,
16 050 € zabezpečí zníženie rizika a zvýšenie komfortu pacientov pri laparoskopických operačných zákrokoch.

 

2 projekty pomohli k zachovaniu kultúrnych hodnôt

OZ Stella, Považská Bystrica
5 000 € pomôže hravou formou rozvíjať talenty detí a mládeže vo voľnom čase.

OZ Púpava, Bratislava
750 € cez rodinný workshop rozvinul hudobnú kreativitu malých aj veľkých.

 

1 projekt v oblasti vzdelávania

OZ Púpava, Bratislava
1 800 € - podpora celoročnej činnosti združenia zážitkového vzdelávania.