Action Icon

Publikátor

Pamäť lokálnej histórie
Uchovaná stopa súčasnosti

Poézia, próza, historická, náučná, odborná literatúra
Dejiny a história (nie len) malokarpatského regiónu

Nadácia REVIA sa nie len aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu ale aj podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. Na podporu vydávania kníh, občasníkov, či publikácií rôzneho zamerania sú dlhodobo zriadené fondy, prípadne podpora smeruje aj prostredníctvom grantotvej schémy. V rámci svojej činnosti vykonáva nadácia v regióne aj prieskumy s cieľom čo najpresnejšie identifikovať potreby komunity.

V roku 2018 vyšlo 3. vydanie knihy F. Čechová: „Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“. Táto kniha stále vzbudzuje záujem o časť našej lokálnej histórie medzi súčasnými ľuďmi.   

Tiež sa poskytol príspevok na monografiu lokálneho umelca Pavla Šima-Juríčka, príspevok na vydanie knihy o osobnostiach Svätého Jura a na výskumnú publikáciu o startupoch pre začínajúcich podnikateľov.   

Nadácia doposiaľ podporila vydanie 27 kníh a 13 kníh vydala.

Knihy si môžete zakúpiť:

v Pezinku - v kancelárii nadácie REVIA, v kníhkupectve Artforum, v Informačnom centre, v Mestskom múzeu a kaviarni Mlsná Ema, 

v Modre v kníhkupectve FOLLY,

v Svätom Jure - v Informačnom centre,

v Bratislave v kníhkupectve ARCHBOOKS.

 

Knihy, ktoré sme vydali:

Františka Čechová - Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures - Sochy - 15€

Dr. Aristid Jamnický - Oprášené histórie - 12€  

Obe knihy boli uvedené do života 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy "Tí, ktorí zmizli", ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku. Výťažky z predaja týchto kníh prostredníctvom Štipendijného fondu podporia talentované deti zo sociálne znevýhodnených pomerov v malokarpatskom regióne.  

 

Františka Čechová - Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta (slovenská verzia a anglický preklad) - 10€  

Predaj týchto kníh podporí fond Cesty poznania. 

 

 Mária Nováková - Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta - 12€ (+ 4€ balenie a poštovné)

Výťažok z predaja knihy Archív na okraji mesta pomôže nákupu nových kníh do mestského archívu v Modre.  

 

 

 

 

Ďakujeme