Action Icon

Publikátor

Pamäť lokálnej histórie
Uchovaná stopa súčasnosti

Poézia, próza, historická, náučná, odborná literatúra
Dejiny a história (nie len) malokarpatského regiónu

Nadácia REVIA sa nie len aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu ale aj podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. Na podporu vydávania kníh, občasníkov, či publikácií rôzneho zamerania sú dlhodobo zriadené fondy, prípadne podpora smeruje aj prostredníctvom grantotvej schémy. V rámci svojej činnosti vykonáva nadácia v regióne aj prieskumy s cieľom čo najpresnejšie identifikovať potreby komunity.

V roku 2018 vyšlo 3. vydanie knihy F. Čechová: „Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“. Táto kniha stále vzbudzuje záujem o časť našej lokálnej histórie medzi súčasnými ľuďmi.   

Tiež sa poskytol príspevok na monografiu lokálneho umelca Pavla Šima-Juríčka, príspevok na vydanie knihy o osobnostiach Svätého Jura a na výskumnú publikáciu o startupoch pre začínajúcich podnikateľov.   

Nadácia doposiaľ podporila vydanie 27 kníh a 13 kníh vydala.

Knihy si môžete zakúpiť:

v Pezinku - v kancelárii nadácie REVIA, v kníhkupectve Artforum, v Informačnom centre, v Mestskom múzeu a kaviarni Mlsná Ema, 

v Modre v kníhkupectve FOLLY,

v Svätom Jure - v Informačnom centre,

v Bratislave v kníhkupectve ARCHBOOKS.

 

Knihy, ktoré sme vydali alebo podporili ich vydanie:

 

Zuna Vesan Kozánková: Meridiány dráhy života - kniha o čínskej medicíne v bežnom živote 

 

Františka Čechová - Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures - Sochy - 15€

 

Dr. Aristid Jamnický - Oprášené histórie - 15€  

Obe knihy boli uvedené do života 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy "Tí, ktorí zmizli", ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku. Výťažky z predaja týchto kníh prostredníctvom Štipendijného fondu podporia talentované deti zo sociálne znevýhodnených pomerov v malokarpatskom regióne.  

O knihe Oprášené histórie vyšla aj táto recenzia:

"Dlho som hľadal túto knihu, ktorá akoby sa ani nezjavila na pultoch kníhkupectiev; napokon
sa mi podarilo zohnať ju, a ani na chvíľu som neľutoval úsilie, ktoré som na jej hľadanie
vynaložil. Aristid Jamnický, pezinský rodák, vynikajúci znalec nemčiny, pôsobil, podobne ak
jeho otec, dlhý čas v advokácii. Prežil pohnuté časy Slovenského štátu a potom
komunistického Československa. Jeho profesia a znalosť nemčiny mu umožnili stretnúť sa
s mnohými významnými osobnosťami predovšetkým politického charakteru. Jamnický je nad
vecou, nepodlieha účelovým charakteristikám, diktovaným ideológiou alebo politickými
názormi, a preto je jeho svedectvo nielen autentické, ale aj hodnoverné. Kniha je
zaujímavejšia o to viac, že obdobie aj prvej čs. republiky, aj Slovenského štátu, ale aj nástupu
komunizmu u nás bolo dlho hodnotené jednostranne, ideologicky, po komunisticky. Mnohé
veci sa nedávnym ideológom podarilo zasadiť do našich myslí vo veľmi pochybnom svetle.
A práve preto sú autentické svedectvá nekomunistických súčasníkov také zaujímavé
a dôležité. Niektoré pasáže Jamnického knihy sa čítajú ako detektívka, najmä z čias Povstania
alebo zo zákulisia povojnových procesov – s dr. Jozefom Tisom, Alexandrom Machom,
v ktorých zohral podlú úlohu predseda súd u dr. Daxner, ale aj s nemeckým vyslancom
Ludinom či veliteľom nemeckých vojsk, ktoré potláčali SNO, Höfflem. Nič na svete nie je
celkom biele ani celkom čierne: o Ludinovi sa napríklad môžeme dozvedieť, že neraz pôsobil
ako tlmič medzi kategorickými požiadavkami z Berlína a jeho slovenským pôsobiskom,
možno povedať, že tento neagresívny človek zachránil viacero slovenských životov. Zo slov
generála Höffleho, neľútostného kata civilného obyvateľstva (bránil sa tým, že ako na neho
útočili, tak sa bránil) sa zasa dozvieme aj neľútostnú charakteristiku Slovákov: „Vy, Slováci,
ste veľmi životaschopný, ale mimoriadne závistlivý národ... Veľmi nám pomohli nezhody
medzi vedením slovenského vojska a partizánmi, a aj mnohí vaši dôstojníci sklamali... Ani si
neviete predstaviť, že dosť vašich ľudí sa u nás hlásilo a udávalo svojich spoluobčanov,
väčšinou len z osobnej pomsty a závisti.“
Pravda nebýva vždy príjemná, ale za každých okolností ju treba poznať.
Na to slúži aj Jamnického kniha."
Ján Kamenistý
bývalý novinár a literárny kritik

 

Františka Čechová - Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta (slovenská verzia a anglický preklad) - 10€  

Predaj týchto kníh podporí fond Cesty poznania. 

 

 Mária Nováková - Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta - 12€ (+ 4€ balenie a poštovné)

Výťažok z predaja knihy Archív na okraji mesta pomôže nákupu nových kníh do mestského archívu v Modre.  

 

 

 

 

Ďakujeme