Action Icon

Publikátor

Pamäť lokálnej histórie
Uchovaná stopa súčasnosti

Poézia, próza, historická, náučná, odborná literatúra
Dejiny a história (nie len) malokarpatského regiónu

Nadácia REVIA sa nie len aktívne zaujíma o dianie a históriu malokarpatského regiónu ale aj podporuje publikačnú činnosť miestnych autorít. Na podporu vydávania kníh, občasníkov, či publikácií rôzneho zamerania sú dlhodobo zriadené fondy, prípadne podpora smeruje aj prostredníctvom grantotvej schémy. V rámci svojej činnosti vykonáva nadácia v regióne aj prieskumy s cieľom čo najpresnejšie identifikovať potreby komunity.

Výťažky z predaja kníh Sochy a Oprášené histórie prostredníctvom Štipendijného fondu podporia talentované deti zo sociálne znevýhodnených pomerov v malokarpatskom regióne. Výťažok z predaja kníh Archív na okraji mesta pomôže nákupu nových kníh do mestského archívu v Modre.

Nadácia doposiaľ podporila vydanie 24 kníh a 12 kníh vydala.

Knihy si môžete zakúpiť:

v Pezinku - v kancelárii nadácie REVIA, v kníhkupectve Artforum, v Informačnom centre, v Mestskom múzeu a kaviarni Mlsná Ema, 

v Modre v kníhkupectve FOLLY

a v Bratislave v kníhkupectve ARCHBOOKS.

 

Aktuálne knihy

Františka Čechová - Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures - Sochy - 15€

Kniha bola uvedená do života dňa 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy „Tí, ktorí zmizli“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku.

Dr. Aristid Jamnický - Oprášené histórie - 12€

Kniha bola uvedená do života dňa 11.11.2016 v Mestskom múzeu v Pezinku v rámci vernisáže výstavy „Tí, ktorí zmizli“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku.

Františka Čechová - Tragédia pezinských židov v pamäti obyvateľov mesta - 10€

Františka Čechová - Tragédia pezinských židov v pamäti obyvateľov mesta (anglický preklad) - 10€

 

Mária Nováková - Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta - 12€ (+ 4€ balenie a poštovné)

 

 

 

 

 

Ďakujeme